MOJABI GHOST Lyrics – Tainy & Bad Bunny

MOJABI GHOST Lyrics From MOJABI GHOST Song Is New Latest English Song Sung By Tainy & Bad Bunny With Music Also Given By Tainy & Bad Bunny. MOJABI GHOST Song Lyrics Are Written By Tainy & Bad Bunny

MOJABI GHOST Lyrics - Tainy & Bad Bunny

Song Details:-
Song Title:- MOJABI GHOST
Artist:- Tainy & Bad Bunny
Post By:- Tainy
Released Date:- 30 Jun 2023


“MOJABI GHOST Lyrics”

Tainy & Bad Bunny

(En español)

Eh-eh, ey, ey
Mojave Ghost, y pa’ la calle hoy salgo otra ve’, ey
Me gustan las do’, pa’ mi cama nos vamo’ los tre’

Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti
No sé a quién le miento si esto que siento no me deja dormir
Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti
No sé a quién le miento si esto que siento no me deja dormir

Y ojalá, ojalá
Que hoy sueñe bonito, que hoy sueñe contigo
Y ojalá, ojalá
Que hoy suеñe bonito, que hoy sueñе contigo

Ey, que la nota no se note
Tú sí sabe’, no te agote’
Pa’ la disco y pa’ los bote’
Los culito’ y los culote’
Tengo el corazón estéril
Solito por la Moncler
Un flow pesado, como John Eric
Mucho money, pero

Los millone’ no aguantan el llanto
De cuando me siento solo en mi cuarto
De cuándo el balcón no se siente tan alto
To’ quieren la fama, to’ quieren el cuarto
Y yo (Y yo) que cambiaría la gloria y mi riqueza (-queza)
Solo por saber cómo es que tú besa’ (Tú besa’)
Por sacarte un día de mi cabeza

Ey, ey
Pichando y dando palos como Ohtani
Soy friendly
El amigo en el baño de todas las Kany
Lamborghini en PR, el Bugatti en Miami
Campeón con to’s mis hermanos a lo Giannis
Domingo es de frontear, ¿es que tú no ve’ el tanning?
Ey, tú no ve el tanning

La’ estrellas brillan de noche y se esconden de día, ey
To’ hablan de mí sin saber mi biografía
En la vida todo se paga, nada se fía, eh-eh
Mientras tanto yo ahora sigo rollin’ después de cenar en Sophia
Hoy le meto a otra, confía

Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti
No sé a quién le miento si esto que siento no me deja dormir, ey
Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti
No sé a quién le miento si esto que siento no me deja dormir, ey

Y ojalá, ojalá
Que hoy sueñe contigo, que hoy sueñe bonito
Y ojalá, ojalá
Que hoy sueñe contigo, que hoy sueñe contigo, oh

“EL FIN”


(In English)

Eh-eh, hey, hey
Mojave Ghost, and for the street today I go out again, hey
I like the two, to my bed the three of us are going

Smoking, drinking, fucking around, pretending that I don’t think about you anymore
I don’t know who I’m lying to if what I feel doesn’t let me sleep
Smoking, drinking, fucking around, pretending that I don’t think about you anymore
I don’t know who I’m lying to if what I feel doesn’t let me sleep

and hopefully, hopefully
That today I dream beautiful, that today I dream of you
and hopefully, hopefully
That today I dream beautiful, that today I dream of you

Hey, that the note is not noticed
You do know’, don’t exhaust yourself’
For the disco and for the boats
The ass’ and the culote’
I have a barren heart
Alone for Moncler
A heavy flow, like John Eric
A lot of money, but

The million’ can’t stand crying
From when I feel alone in my room
From when the balcony doesn’t feel so high
They all want fame, they all want the room
And I (And I) that I would change the glory and my wealth (-poorness)
Just to know how you kiss’ (You kiss’)
For getting you out of my head one day

Hey Hey
Pitching and hitting like Ohtani
I am friendly
The friend in the bathroom of all the Kany
Lamborghini in PR, the Bugatti in Miami
Champion with all my brothers like Giannis
Sunday is fronting, is it that you don’t see the tanning?
Hey, you don’t see the tanning

The stars shine at night and hide during the day, hey
They all talk about me without knowing my biography
In life everything is paid for, nothing is trusted, eh-eh
Meanwhile, now I’m still rollin’ after having dinner at Sophia’s
Today I put another, trust

Smoking, drinking, fucking around, pretending that I don’t think about you anymore
I don’t know who I’m lying to if what I’m feeling doesn’t let me sleep, hey
Smoking, drinking, fucking around, pretending that I don’t think about you anymore
I don’t know who I’m lying to if what I’m feeling doesn’t let me sleep, hey

and hopefully, hopefully
That today I dream of you, that today I dream beautiful
and hopefully, hopefully
That today I dream of you, that today I dream of you, oh

“THE END”


(नेपालीमा)

ए-ए, हे, हे
मोजावे भूत, र सडकको लागि आज म फेरि बाहिर जान्छु, हे
मलाई दुई जना मनपर्छ, हामी तीनजना मेरो ओछ्यानमा जाँदैछौं

धुम्रपान, मदिरा पिउने, वरिपरि चुम्बन, बहाना गर्दै कि म तिम्रो बारेमा सोच्दिन
मलाई थाहा छैन म कसलाई झुट बोल्दै छु यदि मलाई के महसुस हुन्छ भने मलाई सुत्न दिँदैन
धुम्रपान, मदिरा पिउने, वरिपरि चुम्बन, बहाना गर्दै कि म तिम्रो बारेमा सोच्दिन
मलाई थाहा छैन म कसलाई झुट बोल्दै छु यदि मलाई के महसुस हुन्छ भने मलाई सुत्न दिँदैन

र आशा छ, आशा छ
त्यो आज म सुन्दर सपना देख्छु, कि आज म तिम्रो सपना देख्छु
र आशा छ, आशा छ
त्यो आज म सुन्दर सपना देख्छु, कि आज म तिम्रो सपना देख्छु

हे, त्यो नोट याद गरिएको छैन
तपाईलाई थाहा छ ‘, आफैलाई थकित नगर्नुहोस् ‘
डिस्को र डुङ्गाहरूको लागि
गधा ‘र कुलोट’
मेरो बाँझो मुटु छ
Moncler को लागी एक्लो
जोन एरिक जस्तै भारी प्रवाह
धेरै पैसा, तर

लाखौं रोएर बस्न सक्दैनन्
जबदेखि म मेरो कोठामा एक्लो महसुस गर्छु
जब देखि बालकनी यति उच्च महसुस गर्दैन
तिनीहरू सबै प्रसिद्धि चाहन्छन्, तिनीहरू सबै कोठा चाहन्छन्
र म (र म) कि म महिमा र मेरो धन (-गरीबता) परिवर्तन गर्नेछु।
तपाइँ कसरी चुम्बन गर्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि’ (तपाईं चुम्बन ‘)
एक दिन तिमीलाई मेरो टाउकोबाट निकाल्नको लागि

हे हे
ओहटानी जस्तै पिचिङ र हिट
म मिलनसार छु
सबै केनीको बाथरूममा साथी
PR मा Lamborghini, Miami मा Bugatti
जियानिस जस्ता मेरा सबै भाइहरूसँग च्याम्पियन
आइतवार अगाडि बढ्दै छ, के तपाईंले टेनिङ देख्नुभएन?
हे, तपाईंले टेनिङ देख्नुहुन्न

ताराहरू रातमा चम्किन्छन् र दिनमा लुक्छन्, हे
मेरो जीवनी नजानेर सबैले मेरो बारेमा कुरा गर्छन्
जीवनमा सबै कुराको लागि भुक्तान गरिन्छ, केहि पनि भरोसा छैन, एह-एह
यसैबीच, सोफियामा डिनर गरेपछि म अहिले पनि रोलिन छु
आज मैले अर्को राखें, विश्वास

धुम्रपान, मदिरा पिउने, वरिपरि चुम्बन, बहाना गर्दै कि म तिम्रो बारेमा सोच्दिन
मलाई थाहा छैन म कसलाई झुट बोल्दै छु यदि म के महसुस गरिरहेको छु भने मलाई सुत्न दिँदैन, हे
धुम्रपान, मदिरा पिउने, वरिपरि चुम्बन, बहाना गर्दै कि म तिम्रो बारेमा सोच्दिन
मलाई थाहा छैन म कसलाई झुट बोल्दै छु यदि म के महसुस गरिरहेको छु भने मलाई सुत्न दिँदैन, हे

र आशा छ, आशा छ
त्यो आज म तिम्रो सपना देख्छु, आज म सुन्दर सपना देख्छु
र आशा छ, आशा छ
त्यो आज म तिम्रो सपना देख्छु, कि आज म तिम्रो सपना देख्छु, ओह

“समाप्त”


MOJABI GHOST – Tainy, Bad Bunny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 11 =