Ready to Move Lyrics – REN

Ready to Move Lyrics From Ready to Move Song Is New Latest Korean Song Sung By REN With Music Also Given By REN. Ready to Move Song Lyrics Are Written By REN

Ready to Move Lyrics - REN

Song Details:-
Song Title:- Ready to Move
ARTIST:- REN
ALBUM:- Ren’dezvous
Post By:- BPM Entertainment
Released Date:- 13 Jun 2023


“Ready to Move Lyrics”

REN

(한국어)

발이 닿는대로
걸으면 넘어지는 domino
꽤 괜찮은 플로우 (꽤 괜찮은 플로우 , yeah)
하트 소린 보채듯이

숨은 비밀을 찾다가
모두 잠든 밤 이어진
내 이야기는 빛을 헤매
Yeah, 빛을 헤매

작게나마 지나친
꿈의 서사는 한 장면
마침내 열릴 다음 page
예, 다음 페이지에서

오, 오-오
환한 빛이 눈을 뜨고
쇼, 오-오
우리의 환호 속

It’s my time to go out, 없이 편하게 달려온 이유
지금부터 내 마음을 보여줄게
그 무엇도 염증 따위는 없어
마주할 수 있어, my world

난 움직일 준비가 됐어
난 움직일 준비가 됐어 (우리는, 우리는, 우리는)
난 움직일 준비가 됐어
난 움직일 준비가 됐어 (우리는, 우리는, 우리는)
난 움직일 준비가 됐어

발길 간대로, yeah
날 비춰보는 멋진 쇼윈도우 (Show window, baby, ooh)
내 몸짓은 느리다 (몸짓은 느리다)
빛 사이 나의 무대를 기획하다 (나의 무대를 기획하다, baby)

내가 가는 길
무료함 없이 상황
벅찬 이야기를 써 보려 해
Yeah 써 보려 해

가득차면
앞의 현실로 be a scene
이제 힘차게 열릴 다음 페이지
Yеah 열릴 다음 페이지

오, 오-오
발을 들여보내 한 걸음 더
그냥 가, 오-오
날 따라 너도 와

It’s my time to go out, 쉼 없이 달려온 이유
지금부터 내 마음을 보여줄게
그 무엇도 염증 따위는 없어
마주할 수 있어, my world
난 움직일 준비가 됐어
난 움직일 준비가 됐어 (우리는, 우리는, 우리는)
난 움직일 준비가 됐어
난 움직일 준비가 됐어 (우리는, 우리는, 우리는)
난 움직일 준비가 됐어


한 걸음 더
날 따라 너도 와

It’s my time to go out, 없이 편하게 달려온 이유
지금부터 내 마음을 보여줄게
그 무엇도 그럴만한 이유는 없어
마주할 수 있어, my world

움직일 준비가 됐어 (이동할 준비가 됐어, 움직일 준비가 됐어)
난 움직일 준비가 됐어
움직일 준비가 됐어 (이동할 준비가 됐어, 움직일 준비가 됐어)
난 움직일 준비가 됐어 (우리는, 우리는, 우리는)
난 움직일 준비가 됐어

“끝”


(In English)

as far as your feet can reach
A domino that falls when you walk
The flow has gotten pretty fast (The flow has gotten pretty fast, yeah)
The sound of my heart grows louder (like screaming, screaming, oh yeah)

As if looking for a hidden secret
The night when everyone was asleep
My story wanders in the light
Yeah, lost in the light

overcoming a small crisis
The narrative of the dream be a scene
The next page that will finally open before you
Yes, on my next page

Oh, oh-oh
A bright light opens my eyes
Show, oh-oh
in our cheers

It’s my time to go out, the reason I ran without rest
From now on, I’ll show you my heart
there is no fear of anything
I will face you, my world

I’m ready to move
I’m ready to move (We are, we are, we are)
I’m ready to move
I’m ready to move (We are, we are, we are)
I’m ready to move

As you walk, yeah
A wonderful show window that shines on me (Show window, baby, ooh)
My gestures are slow (gestures are slow)
Make my stage between the lights (make my stage, baby)

to the end of my way
continue without boredom
Trying to write a daunting story
Yeah, try to write

the wind that has piled up
To the reality ahead, be a scene
The next page that will now open vigorously
Yеah, the next page to be opened

Oh, oh-oh
I take one more step
Just go, oh-oh
Follow me, you too come

It’s my time to go out, the reason I ran without rest
From now on, I’ll show you my heart
there is no fear of anything
I will face you, my world
I’m ready to move
I’m ready to move (We are, we are, we are)
I’m ready to move
I’m ready to move (We are, we are, we are)
I’m ready to move

Oh
one more step
Follow me, you too come

It’s my time to go out, the reason I ran without rest
From now on, I’ll show you my heart
There’s no reason to hesitate
I will face you, my world

I’m ready to move (I’m ready to move, I’m ready to move)
I’m ready to move (We are, we are, we are; I’m ready)
I’m ready to move (I’m ready to move, I’m ready to move)
I’m ready to move (We are, we are, we are)
I’m ready to move

“THE END”


(नेपालीमा)

जहाँसम्म तपाईंको खुट्टा पुग्न सक्छ
एक डोमिनो जुन तपाईं हिंड्दा खस्छ
प्रवाह धेरै छिटो भएको छ (प्रवाह धेरै छिटो भएको छ, हो)
मेरो मुटुको आवाज चर्को हुन्छ (जस्तै चिच्याउने, चिच्याउने, ओह हो)

लुकेको गोप्य खोजी जस्तै
सबैजना सुतेको रात
मेरो कथा उज्यालोमा घुम्छ
हो, उज्यालोमा हरायो

सानो संकट पार गर्दै
सपनाको कथा एक दृश्य हो
अर्को पृष्ठ जुन अन्ततः तपाइँको अगाडि खुल्नेछ
हो, मेरो अर्को पृष्ठमा

ओह, ओह
उज्यालो प्रकाशले मेरो आँखा खोल्छ
देखाउनुहोस्, ओह
हाम्रो जयजयकारमा

यो मेरो बाहिर जाने समय हो, कारण म आराम बिना दौडें
अब देखि, म तिमीलाई मेरो मन देखाउनेछु
कुनै कुराको डर छैन
म तिम्रो सामना गर्नेछु, मेरो संसार

म सार्न तयार छु
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं)
म सार्न तयार छु
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं)
म सार्न तयार छु

तपाईं हिँड्दा, हो
एउटा अद्भुत शो विन्डो जुन ममा चम्किन्छ (सञ्झ्याल देखाउनुहोस्, बच्चा, ओह)
मेरा इशाराहरू ढिलो छन् (इशाराहरू ढिलो छन्)
बत्तीहरू बीच मेरो स्टेज बनाउनुहोस् (मेरो स्टेज बनाउनुहोस्, बच्चा)

मेरो बाटोको अन्त्य सम्म
बोरियत बिना जारी
एउटा डरलाग्दो कथा लेख्ने प्रयास
हो, लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्

हावा जुन थुप्रिएको छ
अगाडिको वास्तविकतामा, दृश्य बन्नुहोस्
अर्को पृष्ठ जुन अब जोडदार रूपमा खुल्नेछ
हो, अर्को पृष्ठ खोलिनेछ

ओह, ओह
म अझै एक कदम चाल्छु
बस जानुहोस्, ओह
मलाई पछ्याउनुहोस्, तपाईं पनि आउनुहोस्

यो मेरो बाहिर जाने समय हो, कारण म आराम बिना दौडें
अब देखि, म तिमीलाई मेरो मन देखाउनेछु
कुनै कुराको डर छैन
म तिम्रो सामना गर्नेछु, मेरो संसार
म सार्न तयार छु
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं)
म सार्न तयार छु
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं)
म सार्न तयार छु

ओह
एक थप कदम
मलाई पछ्याउनुहोस्, तपाईं पनि आउनुहोस्

यो मेरो बाहिर जाने समय हो, कारण म आराम बिना दौडें
अब देखि, म तिमीलाई मेरो मन देखाउनेछु
संकोच गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन
म तिम्रो सामना गर्नेछु, मेरो संसार

म सार्न तयार छु (म सार्न तयार छु, म सार्न तयार छु)
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं; म तयार छु)
म सार्न तयार छु (म सार्न तयार छु, म सार्न तयार छु)
म सार्न तयार छु (हामी छौं, हामी छौं, हामी छौं)
म सार्न तयार छु

“समाप्त”


렌 (REN) – ‘Ready to Move’ MV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + four =