Timi Busy TikTok Ma Lyrics – Ravi Oad & Samjhana Oli

Timi Busy TikTok Ma Lyrics/Ravi Oad & Samjhana Oli

Songs Details:-
Song Title:- ‘Timi Busy TikTok Ma’
Lyrics:- Samjhana Oli
Music:- Samjhana Oli
Vocal:- Ravi Oad / Samjhana Oli
Production Manager:- Dipen Gouta
Recordist:- Rajesh Shrestha
Post By:- Samjhana Oli
Released Date:- 29 Jun 2020

“Timi Busy Tik Tok Ma Lyrics”

Ravi Oad & Samjhana Oli

… music …

Copy how far you are by calling Tik Tok
Copy how far you are by calling Tik Tok

Let me tell you something today

Fishing net

You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok

Don’t complain too much to me
Don’t complain too much to me

I will be hit after watching Tik Tok

Fishing net

Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing

… music …

Tik Tok has been added to the list
Tik Tok has been added to the list

Janaka’s daughter’s time is wasted in the same way

Fishing net

… music …

Tik Tok is moving even if he smiles
Tik Tok is moving even if he smiles

Janaka’s daughter’s time is wasted in the same way

Fishing net

You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok

The city is my only thing
The city is my only thing

You have driven just like me

Fishing net

Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing

… music …

When I drive, I remember the game first
When I drive, I remember the game first

Time wasted like that

Fishing net

You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok

I don’t remember why you did that
I don’t remember why you did that

Take Tik Tok while running Hit Bhachan overnight

Fishing net

Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing

… music …

We have nothing to eat from it
We have nothing to eat from it

Tiunna and dal rice are cooked at home

Fishing net

You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok
You are busy Tik Tok

Everything, I also decided it
Everything, I also decided it

I have always believed in you

Fishing net

Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing
Time passing Tik Tok has done amazing

You are busy Tik Tok
Time passing Tik Tok has done amazing
You are busy Tik Tok
Time passing Tik Tok has done amazing

THE END


(नेपाली मा)

…music…

कति पार छाैं नकल तिमी Tik Tok मा बुलेर
कति पार छाैं नकल तिमी Tik Tok मा बुलेर

एउटा कुरा भन्छु तिमीलाई आज दिल खाेलेर

माछि पार्ने जाल…..

तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल

धेरै गनगन नगर है मलाई तिमीले
धेरै गनगन नगर है मलाई तिमीले

Hit हुने छु हेर्दै जाउँ पछि Tik Tok ले

माछि पार्ने जाल…….

Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल

…music…

मस्केकाे नि ठुस्केकाे नि Tik Tok मैं हाल्या छ
मस्केकाे नि ठुस्केकाे नि Tik Tok मैं हाल्या छ

जानका छाेरी समय त्यस्तै यसैमा फाल्या छ

माछि पार्ने जाल……

…music…

मस्केकाे नि ठुस्केकाे नि Tik Tok मै हल्या छ
मस्केकाे नि ठुस्केकाे नि Tik Tok मै हल्या छ

जानका छाेरी समय त्यस्तै यसैमा फाल्या छ

माछि पार्ने जाल……

तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल

नगर है मेराे मात्रै कुरा भाे यसरी
नगर है मेराे मात्रै कुरा भाे यसरी

तिमले पनि चलाकाे छाैँ मैलें नि जसरी

माछि पार्ने जाल……

Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल

…music…

चलाकाे त मैले नि हाे पहिलें खेल सम्झि
चलाकाे त मैले नि हाे पहिलें खेल सम्झि

समय त्यस्तै खेर जाने चलाउदै गएसी

माछि पार्ने जाल……

तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल

न सम्झ है यसैलाई बेहार तिमीले
न सम्झ है यसैलाई बेहार तिमीले

राता रातै Hit भाछन् चलाउँदै Tik Tok लें

माछि पार्ने जाल……

Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल

…music…

खानु पाउनु केही छैन् हामीले यसबाट
खानु पाउनु केही छैन् हामीले यसबाट

कैले पाक्ने याे घरमा तिउन्न र दाल भात

माछि पार्ने जाल……

तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल

सबै कुरा मैले पनि यसलाई त ठयान या छु
सबै कुरा मैले पनि यसलाई त ठयान या छु

तिमीले भनिया मैले हेर सधैं नि मान्या छु

माछि पार्ने जाल……

Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल

तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल
तिमी Busy Tik Tok मैं भाे मेराे बेहाल
Time pass हुने Tik Tok ले गर्‍यो है कमाल

समाप्त

Bale, Reshma – Timi Busy Tik Tok Ma | Official Music Video | Samjhana Oli & Ravi Oad

Leave a Reply

Your email address will not be published.