TULUM Lyrics – Peso Pluma & Grupo Frontera

TULUM Lyrics From TULUM Song Is New Latest English Song Sung By Peso Pluma & Grupo Frontera With Music Also Given By Peso Pluma & Grupo Frontera. TULUM Song Lyrics Are Written By Peso Pluma & Grupo Frontera

TULUM Lyrics - Peso Pluma & Grupo Frontera

Song Details:-
SONG Title:- TULUM
ARTIST:- Peso Pluma & Grupo Frontera
ALBUM:- GÉNESIS
Post By:- Peso Pluma
Released Date:- 30 Jun 2023


“TULUM Lyrics”

Peso Pluma & Grupo Frontera

(En español)

Tu eres un diez, pero sigues con ese tipo
Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo
Muchas fotos de vacaciones por allá en tulum, pero se que tú cora no te hace turum turum
Bebe estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú
Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú
Dile que se despida, que ya estás convencida

Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre
Que la comida se enfría, cuando se descuida

y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre
Que la comida se enfría, cuando se descuida

Bebe llego nuestro momento, el te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo
El tiene mansiones, pero yo en mi apartamento te hice sentir cosas que no se las lleva el viento
Baby lo siento

Pero el que perdió, mami tu fuiste la que gano
Tu eres un piano que nunca toco, y si lejitos nos vamos y así terminamos
Tomando, bailando
En una playita sin ropa, mientras tu cuerpo va nadando

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú
Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú
Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre
Que la comida se enfría, cuando se descuida

Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre
Que la comida se enfría, cuando se descuida

“EL FIN”


(In English)

You’re a ten, but you’re still with that guy
That doesn’t even reach your feet, and doesn’t even seem like your type
Many vacation photos over there in Tulum, but I know that your heart does not make you turum turum
Baby you were wasting time, good thing I was on time

Baby, what I was missing was you, you are the richest thing on the menu
Tell him to say goodbye, that you are already convinced

Baby, what I was missing was you, you are the richest thing on the menu
Tell him to say goodbye, that you are already convinced

Tell him you have another man, if you want tell him my name
That the food gets cold, when it is neglected

and that you already have another man, if you want tell him my name
That the food gets cold, when it is neglected

Baby our time has come, he bought you a Rolex but I gave you my time
He has mansions, but in my apartment I made you feel things that the wind doesn’t take away
Baby I’m sorry

But the one who lost, mommy, you were the one who won
You are a piano that I never play, and if far away we go and that’s how we end
drinking, dancing
On a beach without clothes, while your body is swimming

Baby, what I was missing was you, you are the richest thing on the menu
Tell him to say goodbye, that you are already convinced

Baby, what I was missing was you, you are the richest thing on the menu
Tell him to say goodbye, that you are already convinced

And that you already have another man, if you want tell him my name
That the food gets cold, when it is neglected

Tell him you have another man, if you want tell him my name
That the food gets cold, when it is neglected

“THE END”


(नेपालीमा)

तपाईं दस वर्षको हुनुहुन्छ, तर तपाईं अझै पनि त्यो केटासँग हुनुहुन्छ
त्यो तपाइँको खुट्टा सम्म पुग्दैन, र तपाइँको प्रकार जस्तो देखिदैन
टुलुममा धेरै बिदाका तस्बिरहरू, तर मलाई थाहा छ तिम्रो मनले तिमीलाई तुरुम तुरुम बनाउँदैन
बच्चा तिमीले समय बर्बाद गरिरह्यौ, राम्रो कुरा म समयमै थिएँ

बच्चा, म के मिस गरिरहेको थिएँ, तपाईं मेनुमा सबैभन्दा धनी चीज हुनुहुन्छ
उहाँलाई अलविदा भन्न भन्नुहोस्, तपाई पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ

बच्चा, म के मिस गरिरहेको थिएँ, तपाईं मेनुमा सबैभन्दा धनी चीज हुनुहुन्छ
उहाँलाई अलविदा भन्न भन्नुहोस्, तपाई पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ

उसलाई भन्नुहोस् कि तपाईसँग अर्को मानिस छ, यदि तपाई उसलाई मेरो नाम बताउनुहुन्छ
कि खाना चिसो हुन्छ, जब यो बेवास्ता गरिन्छ

र कि तपाईसँग पहिले नै अर्को मानिस छ, यदि तपाई उसलाई मेरो नाम बताउनुहुन्छ
कि खाना चिसो हुन्छ, जब यो बेवास्ता गरिन्छ

बेबी हाम्रो पालो आयो, उसले तिमीलाई रोलेक्स किन्यो तर मैले तिमीलाई मेरो समय दिए
उहाँसँग हवेलीहरू छन्, तर मेरो अपार्टमेन्टमा मैले तपाईंलाई ती चीजहरू महसुस गराएको छु जुन हावाले लैजाँदैन
बच्चा मलाई माफ गर्नुहोस्

तर जो हार्यो, आमा, तिमीले जित्यौ
तपाईं एक पियानो हुनुहुन्छ जुन म कहिल्यै बजाउँदैन, र यदि हामी टाढा जान्छौं र हामी कसरी समाप्त हुन्छौं
पिउने, नाच्ने
कपडा बिनाको समुद्र तटमा, तपाईंको शरीर पौडी खेलिरहेको बेला

बच्चा, म के मिस गरिरहेको थिएँ, तपाईं मेनुमा सबैभन्दा धनी चीज हुनुहुन्छ
उहाँलाई अलविदा भन्न भन्नुहोस्, तपाई पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ

बच्चा, म के मिस गरिरहेको थिएँ, तपाईं मेनुमा सबैभन्दा धनी चीज हुनुहुन्छ
उहाँलाई अलविदा भन्न भन्नुहोस्, तपाई पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ

र कि तपाईसँग पहिले नै अर्को मानिस छ, यदि तपाई उसलाई मेरो नाम बताउनुहुन्छ
कि खाना चिसो हुन्छ, जब यो बेवास्ता गरिन्छ

उसलाई भन्नुहोस् कि तपाईसँग अर्को मानिस छ, यदि तपाई उसलाई मेरो नाम बताउनुहुन्छ
कि खाना चिसो हुन्छ, जब यो बेवास्ता गरिन्छ

“समाप्त”


Peso Pluma x Grupo Frontera – TULUM (Video Oficial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + ten =