ATEEZ – BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Lyircs

BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Lyrics From BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Song Is New Latest Korean Song Sung By ATEEZ With Music Also Given By ATEEZ. BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Song Lyrics Are Written By ATEEZ

ATEEZ - BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Lyircs

Song Details:-
Song Title:- BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)
ARTIST:- ATEEZ
ALBUM:- THE WORLD EP.2 : OUTLAW
Post By:- KQ ENTERTAINMENT
Released Date:- 16 Jun 2023


“BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Lyircs”

ATEEZ

(한국어)

무슨 말을 할거야? (응)
편히 앉아 쉬어
내기하고 싶지 않아?
시간이 있지만 당신을위한 것이 아닙니다, 형제
내가 말하는 것을 깨닫지 못합니까?
회다? (가자, 가자)
자, 가자

하나, 둘, 열중쉬어, 셋, 넷이란 후
배수에 대한 측정라 머리
수평이 되지 않으면 우릴 방어할 수
모든 건 잠금 해제, 이제 파티할 시간이야
아직 배고파 우린 젊기에 (Hey)
비켜봐 공기가 좀 필요하니까
묶인 모든 걸 풀어내
멈춘 채 살 순 없어 (Yeah)

다시 가져와, 마이크, 볼륨 업로드
모두들 편히 앉아 쉬세요
느낌봐라 하는 우리 소리야
자, 여러분

천천히, 탄력 있게, 지금부터 날아
다른좀 매운맛, 청양고추 vibe
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
우리는 bouncy, 불이난다, fly

Yo 탱탱하게 지금부터 날아
다른좀 매운맛, 청양고추 vibe
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
고갤 저어, 바운스, 바운스, 하늘 위로 날아, 날아

천천히, 탄력 있게
지금부터 날아 (Fix on)

고개를 위로 위로 들어
앞뒤 양 옆에 내 말 들어
S-O-N-G M-I-N-G-I
끝났다는 걸 알게 될거야 (Ayy)

범위 위치 나이가 있는 나라까지
허물없이 끝내 상관없어 (Matter)
엄청나게 확대해서 사람들과
막 바로 직전까지

Yeah 원해 원하고 태워 태워
또 놀아보고 더 뜨거워지면
잭 올려봐 높이 더 높이
터진다 터져 멀리

(느린)
Gimme, 분위기를 들이지 (분위기를 들이지)
따라 추던가 넌 백기 (Ooh)
픽셀 못 했을 때찌

돌아와, 마이크, 볼륨 올려 (Everybody)
편히 앉아 쉬세요, 여러분 (모두)
느낌봐라 하는 우리 소리야
하나, 둘, 셋

천천히, 탄력 있게, 지금부터 날아
다른좀 매운맛, 청양고추 vibe
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
우리는 bouncy, 불이난다, fly

Yo 탱탱하게 지금부터 날아
다른 좀 매운, 청양고추 vibе
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
고갤 저어, 바운스, 바운스, 하늘 위로 날아, 날아

세상을 위로 올려놓기
하늘 위로 향하게
우리 안에 모여라
하나라서 외쳐봐

천천히, 탄력 있게, 지금부터 날아
다른좀 매운맛, 청양고추 vibe
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
고갤 저어, 바운스, 바운스, 하늘 위로 날아, 날아

오, 오-오 (워, 워, 워, 워)
오-오, 오-오 (워, 워, 날아, 날아)
방법을 알고 싶다면 지금 바로 보여드릴 수 있습니다.
고갤 저어, 바운스, 바운스, 하늘 위로 날아, 날아

“끝”


(In English)

What you gonna say? (Yeah)
Sit back and relax, man
Don’t you wanna bet, man?
I got time but it’s not for you, bro
Don’t you realize what I’m saying?
What you gonna do? (Let’s go, let’s go)
Ayy, let’s go

One, two, immersive rest, three, four, after
Shake your head to the rhythm
There’s nothing harsh, stop us
Everything is unlocked, now it’s time for the party
We’re still hungry because we’re young (Hey)
Move over ’cause we need some air
Untie everything tied up
I can’t live without stopping (Yeah)

Bring back, microphone, turn up the volume
Sit back and relax, everybody
Feel it, this is our sound
Come on, everybody

Slow it down, make it bouncy, fly from now on
A bit different spicy, Cheongyang pepper vibe
If you wanna know how, I can show you right now
We make bouncy, catch fire, fly

Yo, make it bouncy, fly from now on
A bit different spicy, Cheongyang pepper vibe
If you wanna know how, I can show you right now
Lower your head, bounce, bounce, fly to the sky, fly

Slow it down, make it bouncy
From now on fly (Fix on)

raise your head up to the sky
Listen to me on both sides
S-O-N-G M-I-N-G-I
Gonna know it’s over (Ayy)

Origin Location Age Religion Country
Everything without fault, it don’t matter (Matter)
with crazy people
Whisk until just before overheating

Yeah, want it, want it and burn it, burn it
Let’s play again, it’s hotter here
Jump up higher and higher
explode, explode, fly away

(Slow)
Gimme, take the vibe (take the vibe)
Follow along or you’re white flag (Ooh)
If you can’t do that, it’s time

Bring back, microphone, turn up the volume (Everybody)
Sit back and relax, everybody (Everybody)
Feel it, this is our sound
One, two, three

Slow it down, make it bouncy, fly from now on
A bit different spicy, Cheongyang pepper vibe
If you wanna know how, I can show you right now
We make bouncy, catch fire, fly

Yo, make it bouncy, fly from now on
A bit different spicy, cheongyang red pepper vibе
If you wanna know how, I can show you right now
Lower your head, bounce, bounce, fly to the sky, fly

jump over the world
fly up to the sky
gather in the rhythm
Become one, shout it out

Slow it down, make it bouncy, fly from now on
A bit different spicy, Cheongyang pepper vibe
If you wanna know how, I can show you right now
Lower your head, bounce, bounce, fly to the sky, fly

Oh, oh-oh (Woah, woah, woah, woah)
Oh-oh, oh-oh (Woah, woah, fly, fly)
If you wanna know how, I can show you right now
Lower your head, bounce, bounce, fly to the sky, fly

“THE END”


(नेपालीमा)

के भन्नू हुन्छ ? (हो)
पछाडि बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्, यार
के तपाईं शर्त गर्न चाहनुहुन्न, यार?
मसँग समय छ तर यो तपाईंको लागि होइन, भाइ
मैले के भनेको छु थाहा छैन ?
के गर्ने हो? (जाऔं, जाऔं)
ए, जाऔं

एक, दुई, इमर्सिव आराम, तीन, चार, पछि
तालमा आफ्नो टाउको हल्लाउनुहोस्
त्यहाँ कठोर केही छैन, हामीलाई रोक्नुहोस्
सबै कुरा खुला छ, अब यो पार्टीको लागि समय हो
हामी अझै भोका छौं किनभने हामी जवान छौं (हे)
माथि सार्नुहोस् ‘कारण हामीलाई केही हावा चाहिन्छ
बाँधिएका सबै कुरा खोल्नुहोस्
म नरोकिएर बाँच्न सक्दिन (हो)

फिर्ता ल्याउनुहोस्, माइक्रोफोन, भोल्युम बढाउनुहोस्
पछाडी बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्, सबैजना
महसुस गर्नुहोस्, यो हाम्रो आवाज हो
आउनुहोस्, सबैजना

यसलाई ढिलो गर्नुहोस्, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्, अबदेखि उडान गर्नुहोस्
अलि फरक मसालेदार, Cheongyang काली मिर्च vibe
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
हामी उछाल बनाउँछौं, आगो समात्छौं, उड्छौं

यो, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्, अब देखि उड्नुहोस्
अलि फरक मसालेदार, Cheongyang काली मिर्च vibe
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
आफ्नो टाउको तल, उछाल, उछाल, आकाशमा उड, उड

यसलाई ढिलो गर्नुहोस्, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्
अब देखि उडान मा (फिक्स अन)

आफ्नो टाउको आकाश माथि उठाउनुहोस्
मेरो दुबै तर्फबाट सुन्नुहोस्
S-O-N-G M-I-N-G-I
थाहा छ यो सकियो (Ayy)

उत्पत्ति स्थान उमेर धर्म देश
गल्ती बिना सबै कुरा, केहि फरक पर्दैन (म्याटर)
पागल मान्छे संग
ओभर तताउनु अघि सम्म हल्काउनुहोस्

हो, यो चाहियो, यो चाहियो र यसलाई जलाउनुहोस्, जलाउनुहोस्
फेरि खेलौं, यहाँ तातो छ
माथि र माथि उफ्रनुहोस्
विस्फोट, विस्फोट, उड

(ढिलो)
Gimme, Vibe लिनुहोस् (भाइब लिनुहोस्)
साथमा पछ्याउनुहोस् वा तपाईं सेतो झण्डा हुनुहुन्छ (ओह)
यदि तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने, यो समय हो

फिर्ता ल्याउनुहोस्, माइक्रोफोन, भोल्युम बढाउनुहोस् (सबैलाई)
पछाडि बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्, सबैजना (सबै)
महसुस गर्नुहोस्, यो हाम्रो आवाज हो
एक दुई तीन

यसलाई ढिलो गर्नुहोस्, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्, अबदेखि उडान गर्नुहोस्
अलि फरक मसालेदार, Cheongyang काली मिर्च vibe
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
हामी उछाल बनाउँछौं, आगो समात्छौं, उड्छौं

यो, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्, अब देखि उड्नुहोस्
अलि फरक मसालेदार, cheongyang रातो मिर्च vibе
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
आफ्नो टाउको तल, उछाल, उछाल, आकाशमा उड, उड

संसारमा हाम फाल्नुहोस्
आकाश सम्म उड्न
लयमा जम्मा हुन्छ
एक बनौं, चिच्याऔं

यसलाई ढिलो गर्नुहोस्, यसलाई बाउन्सी बनाउनुहोस्, अबदेखि उडान गर्नुहोस्
अलि फरक मसालेदार, Cheongyang काली मिर्च vibe
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
आफ्नो टाउको तल, उछाल, उछाल, आकाशमा उड, उड

ओह, ओह (वाह, वाह, वाह, वाह)
ओह-ओह, ओह-ओह (वाह, वाह, उड, उड)
यदि तपाइँ कसरी जान्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई अहिले देखाउन सक्छु
आफ्नो टाउको तल, उछाल, उछाल, आकाशमा उड, उड

“समाप्त”


ATEEZ(에이티즈) – ‘BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)’ Official MV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − eleven =