Chinta Lyrics – Tribal Rain

Chinta Lyrics from Chinta Song is latest Hindi song sung by Tribal Rain with music also given by Tribal Rain. Chinta song lyrics are written by Tribal Rain

Chinta Lyrics - Tribal Rain

Song Details:-
SONG Title:- Chinta
ARTIST:- Tribal Rain
ALBUM:- Roka Yo Samay
Post By:- Tribal Rain
Released Date:- 21 Jul 2017

“Chinta Lyrics”

Tribal Rain

Thiyo tyo maya sadai
soch thay mailay kunai din nashama
tara testoi thiyo mero yo sansaar
kasai lay pani malai bujna chayana

tara timilai mo sochthey mero maan ma
kahilay byertha garna sakina
samai cha ajai pani
tara kaha huncha ra tyo aat bollawda

hunu ta kehi thiyena bhanna ako lagi
thiyo euta sano dar yo maan ma timi prati
chaanah mero yo thyo ki mero saara
jeewan timi sanga bitaunah

tara kosto bhagya mero
chutiyo sahaarah ah ah ah
sapana ma yaha jeewnu khojda
bipana ma yaha marnu parda
khai yesto raicha mero bhagya ma
chew ki yehi nai ho sahaarah

paye ta aangalnay they timro tyo maya
eeklo vaye pani cha timro chinta timro chinta

…Music..

thiyo tyo maya sadai sochtey mailay
kunai din nasha ma
tara testoi thiyo mero yo sansaar

kasilay pani malai bujna chayana
tara timi lay diye ko har kasam
mo aafai ma khoji rahay aja sammah
tara timi lay diye ko har kasam
mo aafai ma khoji rahay aja sammah
hunu ta kehi thiyena vanna akolagi

vanna ako lagi
thiyo euta sano dar yo maan ma timi prati
chaanah mero yo thiyo ki mero saara
jeewan timi sanga bitaunah
tara kosto bhagya mero
chutiyo sahaarah ah ah ah

sapnah ma yaha jeewnu khojda
bipanah ma yaha marnu parda

khai yesto raicha mero bhagya ma
chew ki yehi nai ho saharah

paye ta aangalnay they timro tyo maya
eeklo vaye pani cha timro chinta timro chinta

“THE END”


(नेपालीमा)

थियो त्यो माया सदाई
सोच थे मैले कुनै दिन नशामा
तारा टेस्टोई थियो मेरो यो संसार
कसाई ले पानी मलाई बुजना चयना

तारा तिमिलाई मो सोचे मेरो मान मा
कहिलय बिरथा गरना सकीना
समय चा अजय पानी
तारा कहा हुंचा रा त्यो अत बोलावड़ा

हुनु ता के ठियेना भन्ना एको लागिक
थियो यूटा सनो दार यो मान मा तिमि प्रति
चना मेरो यो थियो की मेरो सारा
जीवन तिमि संग बिटौना:

तारा कोस्तो भाग्य मेरो
चुतियो सहारा आह आह आह
सपना मां यह जीवनु खोजदा
बिपना मा याहा मरनू परदा
खाई येतो रायचा मेरो भाग्य माँ
चबाओ की यही नई हो सहरा:

पाये टा अंगलने वे टिमरो त्यो माया
एकलो वये पानी चा तिमरो चिंता तिमरो चिंता

…संगीत..

थियो ट्यो माया सदाई सोचे मेलय
कुनै दिन नशा माँ
तारा टेस्टोई थियो मेरो यो संसार

कसीलय पानी मलाई बुजना चयना
तारा टिमी ले दीये को हर कसम
मो आफई मा खोज रहे आजा सम्मह:
तारा टिमी ले दीये को हर कसम
मो आफई मा खोज रहे आजा सम्मह:
हुनु ता के ठियेना वन्ना अकोलागी

वन्ना एको लागिक
थियो यूटा सनो दार यो मान मा तिमि प्रति
चना मेरो यो थियो की मेरो सारा
जीवन तिमि संग बिटौना:
तारा कोस्तो भाग्य मेरो
चुतियो सहारा आह आह आह

सपना मां यह जीवनु खोजदा
बिपनः मा याह मार्नु परदा

खाई येतो रायचा मेरो भाग्य माँ
चब की यही नई हो सहारा:

पाये टा अंगलने वे टिमरो त्यो माया
एकलो वये पानी चा तिमरो चिंता तिमरो चिंता

“समाप्त”

CHINTA TRIBAL RAIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − two =