Hukka Mero Lyrics – Karma Band

Hukka Mero Lyrics from Hukka (Very Best of Karma) Album Song is Nepali song sung by Karma Band with music also given by Karma Band. Hukka Mero song lyrics are written by Karma Band

Hukka Mero Lyrics - Karma Band

Song Details:-
Song Title:- Hukka Mero
Artist:- Karma Band
Album:- Hukka (Very Best of Karma)
Released Date:- 2001/ 2002
Post By:- Karma Band
Released Date on youtube:- 7 Apr 2020


“Hukka Mero Lyrics”

Karma Band

Hukka mero
O.. oh..
Hukka mero
O,o dalle,dalle

Na le na lai Khanna
Na le na lai Khanna
Yeti ramri moti lai
Aagi na lai janna
Aagi na lai janna

Talla ghar ko..
o..oh
Talla ghar ko, buda choki
Mathla ghar ko kursi
Mathla ghar ko kursi,
Jovan khera jancha gari
Yeta ra uti
La hai
Gari yeta ra uti

Aakashai ko
o.. oh
Aakashai ko,pyalo,dalu ko ghero
Badalu ko ghero
Jata herchu timi matrai
Kasto Karma yo mero
Kasto Karma yo mero

Ukali ko..
o.. oh
Ukali ko,chiso paani
Khai jaun-jaun lagcha
Khai jaun-jaun lagcha
Kuro chino fano garna,
Ghara aaun aaun lagcha
la hai
Ghara aaun aaun lagcha

Hukka mero..o.. oh..
Hukka mero..o
Dalle dalle

Na le na lai Khanna
Na le na lai Khanna
Yeti ramri moti lai
Aagi na lai janna
Aagi na lai janna

Hukka mero..
o.. oh..
Hukka mero
Dalle dalle

Na le na lai khanna
Na le na lai khanna
Yeti ramri moti lai
Aagi na lai janna
la hai
Aagi na lai janna
la hai
Aagi na lai janna

“THE END”


(नेपालीमा)

हुक्का मेरो
ओ.. ओ..
हुक्का मेरो
ओ, डल्ले, डल्ले

ना ले ना लाई खन्ना
ना ले ना लाई खन्ना
यति रामरि मोती लाइ
आगी न लाइ जान्नु
आगी न लाइ जान्नु

तल्ला घर को..
ओ..ओह
तल्ला घरको, बुढा चोकी
माथला घर को कुर्सी
माथला घर को कुर्सी,
जोवन खेरा जानचा गारी
यत्ति हो
ला हो
गरि यति र उति

आकाशै हो
ओ.. ओह
आकाशै को, प्यालो, डालु को घेरो
बदलु को घेरो
जता हेर्चु टिम मात्रै
कास्तो कर्म यो मेरो
कास्तो कर्म यो मेरो

उकाली को..
ओ.. ओह
उकाली को, चिसो पानी
खै जान-जाउं लाग्छ
खै जान-जाउं लाग्छ
कुरो चिनो फानो गरना,
घर आऔं लागछ
ला हो
घर आऔं लागछ

हुक्का मेरो..ओ..ओ..
हुक्का मेरो..ओ
डल्ले डल्ले

ना ले ना लाई खन्ना
ना ले ना लाई खन्ना
यति रामरि मोती लाइ
आगी न लाइ जान्नु
आगी न लाइ जान्नु

हुक्का मेरो..
ओ.. ओह..
हुक्का मेरो
डल्ले डल्ले

ना ले ना लाइ खन्ना
ना ले ना लाइ खन्ना
यति रामरि मोती लाइ
आगी न लाइ जान्नु
ला हो
आगी न लाइ जान्नु
ला हो
आगी न लाइ जान्नु

“समाप्त”

Karma Band – Hukka Mero with Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published.