Pasa_je_ro Lyrics – Farruko

Pasa_je_ro Lyrics From Pasa_je_ro Song Is New Latest English Song Sung By Farruko With Music Also Given By Farruko. Pasa_je_ro Song Lyrics Are Written By Farruko

Pasa_je_ro Lyrics - Farruko

Song Details:-
Song Title:- Pasa_je_ro
Artist:- Farruko
Post By:- Farruko
Released Date:- 16 Jun 2023


“Pasa_je_ro Lyrics”

Farruko

(En español)

Farru

En bajita lowkey aprendí yo a vivir
Sin caerle atrás a nadie porque me vo’a fundir
To’ el mundo es rico en las rede’ (En las rede’)
Y ahora vale uno lo que tiene (¡Farru!)
Pero el dinero se acaba, la movie termina
La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar
Gracias a Dios aprendí a valorar
Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar

Si mañana muero, yo nada me llevo (Uh-uh-uh)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero
Si mañana muero, yo nada me llevo (Nada me llevo)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero

Ni por amore’ ni dinero la muerte se detiene
Aprendí que eso en la vida va y viene
Vivo a mi manera, a mí nadie me mantiene
Si mañana muero, quien sufre son mis nene’
Cuando se acabe la movie, los de ciene’
Y ahí te das cuenta quiénes son quiénes
La felicidad no la define en tus biene’
Aprende a disfrutar la vida con lo que tiene’, yeah

El tiempo no se repite
Vive cada momento al máximo
Olvídate quien critique
Si al final del camino quien te juzgua es Dio’
‘Tamo bien, ‘tamo bien, to’ los mío’ ‘tán al día
La nevera no ‘tá vacía
Entendí que lo que buscaba
No valía la mitad de to’ lo que perdía

Yo te agradezco
Dios mío, por darme más de lo que yo me merezco
Por el mal de la envidia y de la falsedad aprendí a navegar como un jetsco (Uh-uh)
De los lleva vida soy ateo (Ateo)
Disfruto más de lo que posteo (Posteo)
El día de mi muerte no quiero que me lloren, celebren, ese es mi deseo

Si mañana muero, yo nada me llevo (Uh-uh-uh)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero
Si mañana muero, yo nada me llevo (Nada me llevo)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero

En bajita lowkey aprendí yo a vivir
Sin caerle atrás a nadie porque me vo’a fundir
To’ el mundo es rico en las rede’ (En las rede’)
Y ahora vale uno lo que tiene (¡Farru!)
Pero el dinero se acaba, la movie termina
La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar
Gracias a Dios aprendí a valorar
Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar

Si mañana muero, yo nada me llevo (Uh-uh-uh)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero (¡Fa-Farru!)
Si mañana muero, yo nada me llevo (Nada me llevo)
Todo es pasajero, disfrutar yo quiero

“EL FIN”


(In English)

farru

In short lowkey I learned to live
Without falling behind anyone because I’m going to melt
The whole world is rich in the networks (In the networks)
And now what you have is worth one (Farru!)
But the money runs out, the movie ends
I don’t know when death will come to us
Thank God I learned to value
And the time that I have left I will enjoy it

If I die tomorrow, I take nothing with me (Uh-uh-uh)
Everything is fleeting, enjoy I want
If I die tomorrow, I take nothing with me (I take nothing with me)
Everything is fleeting, enjoy I want

Not for love or money does death stop
I learned that in life it comes and goes
I live my way, no one supports me
If I die tomorrow, who suffers are my children’
When the movie ends, those of ciene’
And then you realize who are who
Happiness does not define it in your goods
Learn to enjoy life with what you have, yeah

time does not repeat itself
Live every moment to the fullest
Forget who criticizes
If at the end of the road who judges you is God
‘We’re good, ‘we’re good, all of mine’ ‘are up to date
The fridge is not empty
I understood that what I was looking for
It wasn’t worth half of what I lost

I thank you
My God, for giving me more than I deserve
Due to the evil of envy and falsehood I learned to navigate like a jetsco (Uh-uh)
Of the life I am an atheist (Atheist)
I enjoy what I post more (Post)
The day of my death I don’t want you to cry, celebrate, that’s my wish

If I die tomorrow, I take nothing with me (Uh-uh-uh)
Everything is fleeting, enjoy I want
If I die tomorrow, I take nothing with me (I take nothing with me)
Everything is fleeting, enjoy I want

In short lowkey I learned to live
Without falling behind anyone because I’m going to melt
The whole world is rich in the networks (In the networks)
And now what you have is worth one (Farru!)
But the money runs out, the movie ends
I don’t know when death will come to us
Thank God I learned to value
And the time that I have left I will enjoy it

If I die tomorrow, I take nothing with me (Uh-uh-uh)
Everything is fleeting, I want to enjoy (Fa-Farru!)
If I die tomorrow, I take nothing with me (I take nothing with me)
Everything is fleeting, enjoy I want

“THE END”


(नेपालीमा)

farru

छोटकरीमा मैले बाँच्न सिकें
कसैको पछि नलागेको कारण म पग्लिदैछु
सारा संसार नेटवर्कमा धनी छ (नेटवर्कहरूमा)
र अब तपाईसँग जे छ त्यसको मूल्य छ (फारु!)
तर पैसा सकियो, फिल्म सकियो
मलाई थाहा छैन मृत्यु कहिले आउँछ
भगवानलाई धन्यवाद मैले मूल्य दिन सिकें
र मैले छोडेको समयको मजा लिनेछु

यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (उह-उह)
सबै क्षणिक छ, आनन्द म चाहन्छु
यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (म मसँग केहि पनि लिने छैन)
सबै क्षणिक छ, आनन्द म चाहन्छु

माया वा पैसाको लागि होइन मृत्यु रोकिन्छ
मैले सिकें कि जीवनमा यो आउँछ र जान्छ
म आफ्नो तरिकाले जिउछु, मलाई कसैले साथ दिदैन
भोलि म मरे भने पीडा कसले भोग्ने मेरो सन्तान
चलचित्र सकिएपछि सिनेका
अनि तब थाहा हुन्छ कि को हो
खुशीले यसलाई तपाइँको सामानमा परिभाषित गर्दैन
तपाईंसँग जे छ त्यसैमा जीवनको आनन्द लिन सिक्नुहोस्, हो

समय आफैं दोहोरिदैन
प्रत्येक पललाई पूर्ण रूपमा बाँच्नुहोस्
कसले आलोचना गर्छ बिर्सनुहोस्
यदि बाटोको अन्त्यमा तपाईलाई न्याय गर्ने भगवान हुनुहुन्छ
‘हामी राम्रो छौं, ‘हामी राम्रो छौं, मेरा सबै’ अप टु डेट छन्
फ्रिज खाली छैन
मैले के खोजिरहेको थिएँ भनेर बुझें
मैले गुमाएको आधाको लायक थिएन

म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु
मेरो भगवान, मलाई मेरो योग्य भन्दा बढी दिनुभएकोमा
ईर्ष्या र झूटको दुष्टताको कारण मैले जेटस्को जस्तै नेभिगेट गर्न सिकें (उह)
जीवनको म नास्तिक (नास्तिक)
म जे पो पोस्ट गर्छु त्यसको मजा लिन्छु (पोस्ट)
मेरो मृत्युको दिन म तिमी रुनु नपरोस्, मनाउनु होस्, यही मेरो चाहना हो

यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (उह-उह)
सबै क्षणिक छ, आनन्द म चाहन्छु
यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (म मसँग केहि पनि लिने छैन)
सबै क्षणिक छ, आनन्द म चाहन्छु

छोटकरीमा मैले बाँच्न सिकें
कसैको पछि नलागेको कारण म पग्लिदैछु
सारा संसार नेटवर्कमा धनी छ (नेटवर्कहरूमा)
र अब तपाईसँग जे छ त्यसको मूल्य छ (फारु!)
तर पैसा सकियो, फिल्म सकियो
मलाई थाहा छैन मृत्यु कहिले आउँछ
भगवानलाई धन्यवाद मैले मूल्य दिन सिकें
र मैले छोडेको समयको मजा लिनेछु

यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (उह-उह)
सबै क्षणिक छ, म मजा लिन चाहन्छु (फा-फारु!)
यदि म भोलि मरे भने, म मसँग केहि लिने छैन (म मसँग केहि पनि लिने छैन)
सबै क्षणिक छ, आनन्द म चाहन्छु

“समाप्त”


Farruko – Pasa_je_ro (Official Music Video)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 10 =