Roller Coaster Lyrics – NMIXX

Roller Coaster Lyrics From Roller Coaster Song Is New Latest Korean Song Sung By NMIXX With Music Also Given By NMIXX. Roller Coaster Song Lyrics Are Written By NMIXX

Roller Coaster Lyrics - NMIXX

Song Details:-
Song Title:- Roller Coaster
Artist:- NMIXX
Album:- Roller Coaster
Post By:- JYP Entertainment
Released Date:- 3 Jul 2023


“Roller Coaster Lyrics”

NMIXX

(한국어)

음-흠, 흠-흠-흠
음-흠, 흠-흠-흠, 정말 대단해

안 보여, 안 보여? 야, 이리와
화학, 화학, 반응이 보이지 않습니까?
Chasin’ me, chasin’ me 서로에게 관심이 있어
좋아, 나에게 더 가까이

무엇을 상상하든 주의를 기울여야 한다
알았어 알았어
예측하기 어렵다
내 설렘이 튀는 곳
잡아보셔야 합니다

토끼와 앨리스, 앨리스, 로미오와 줄리엣, 줄리엣
야수와 미녀, 미녀, 좋아, 여기가 네가 있어야 할 곳이야
내 심장이 터져 터져 멈춰
너무 압도적이야, 오
어떻게 될지 아무도 몰라 쉿

별똥별 롤러코스터 ri-ri-ride
우린 바람을 가르고 있어, 정말 대단해
달려, 나를 기분 좋게 해, na-na-na
지금 기분이 어때? 얼마나 놀라운
타자, 기다려
내려간다 너와 함께 올라간다
우리는 정상에 가서 멈춘다

오 수많은 특별한 것들
그리고 그 중 별 하나
이리 와, 내 사랑 (Ooh)

별똥별 롤러코스터 ri-ri-ride
우린 바람을 가르고 있어, 정말 대단해
달려, 나를 기분 좋게 해, na-na-na
지금 기분이 어때? 얼마나 놀라운
타자, 기다려
내려간다 너와 함께 올라간다
우리는 정상에 가서 멈춘다

시작 같아 적응하기 힘들어
블랙홀처럼 날 삼켜
오늘 우리의 특별한 순간을 기억해
잊지마

슈팅스타 롤러코스터 ri-ri-ride (리리라이드)
우리는 바람을 뚫고, 정말 대단해 (So, so, so)
달려, 나를 기분 좋게 해, na-na-na
지금 기분이 어때? 얼마나 놀라운

온 몸에 땀을 흘리며 눈을 뜬다
환상적인 순간에 사로잡혀
소름이 돋아 숨이 막혀 (소름이 돋아)
혜성처럼 밝고 맑은 꿈

별똥별 롤러코스터 ri-ri-ride
우린 바람을 가르고 있어, 정말 대단해

“끝”


(In English)

Mm-hmm, hmm-hmm-hmm
Mm-hmm, hmm-hmm-hmm, so incredible

Can’t you see, can’t you see? Hey, come here
Chemistry, chemistry, can’t you see the reaction?
Chasin’ me, chasin’ me, we are interested in each other, among others
Alright, closer to me

No matter what you imagine, you should pay attention
Alright, alright
Hard to predict
Where my excitement will bounce towards
You should try catching it

Rabbit and Alice, Alice, Romeo and Juliet, Juliet
Beast and beauty, beauty, alright, this is where you should be
My heart is gonna, bomb up and stop
It’s so overwhelming, oh
Nobody knows what will happen, shh

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride
We cut through the wind, so incredible
Run, make me feel so high, na-na-na
How do you feel right now? How incredible
Let’s ride, hold on
Going down, going up with you
We go to the top and stop

Oh numerous extraordinary things
And one star among them
Come here, my dear (Ooh)

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride
We cut through the wind, so incredible
Run, make me feel so high, na-na-na
How do you feel right now? How incredible
Let’s ride, hold on
Going down, going up with you
We go to the top and stop

It feels like a beginning, it’s hard to adapt
Like a black hole, it swallows me
Remember our special moment today
Don’t forget

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride (Ri-ri-ride)
We cut through the wind, so incredible (So, so, so)
Run, make me feel so high, na-na-na
How do you feel right now? How incredible

I open my eyes sweating all over my body
I am seized by a fantastic moment
I breathe hard with getting goosebump (With getting goosebump)
Bright and clear dream like a comet

Shooting star roller coaster, ri-ri-ride
We cut through the wind, so incredible

“THE END”


(नेपालीमा)

मम-हम्म, हम्म-हम्म-हम्म
Mm-hmm, Hmm-hmm-hmm, धेरै अविश्वसनीय

के तिमीले देख्न सक्दैनौ, तिमीले देख्न सक्दैनौ? हे, यहाँ आउनुहोस्
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तपाईले प्रतिक्रिया देख्न सक्नुहुन्न?
मलाई चेसिन, मलाई चेसिन, हामी एक अर्कामा चासो राख्छौं, अरूको बीचमा
ठीक छ, मेरो नजिक

जेसुकै कल्पना गरेपनि ध्यान दिनुपर्छ
ठीक छ, ठीक छ
भविष्यवाणी गर्न गाह्रो
जहाँ मेरो उत्साह उफ्रिनेछ
तपाईंले यसलाई समात्ने प्रयास गर्नुपर्छ

खरगोश र एलिस, एलिस, रोमियो र जुलियट, जुलियट
पशु र सौन्दर्य, सौन्दर्य, ठीक छ, यो तपाईं जहाँ हुनुपर्छ
मेरो हृदय गइरहेको छ, बम विस्फोट र रोक्नुहोस्
यो धेरै भारी छ, ओह
कसैलाई थाहा छैन के हुनेछ, छ

सुटिङ स्टार रोलर कोस्टर, रि-री-राइड
हामीले हावा काट्यौं, यति अविश्वसनीय
भाग्नुहोस्, मलाई धेरै उच्च महसुस गराउनुहोस्, ना-ना-ना
तपाईलाई अहिले कस्तो लाग्छ? कति अविश्वसनीय
चलौं, होल्ड गर्नुहोस्
तल जान्छु, तिमीसँगै माथि जान्छु
हामी माथि जान्छौं र रोक्छौं

ओह धेरै असाधारण चीजहरू
र तिनीहरू मध्ये एक तारा
यहाँ आउनुहोस्, मेरो प्रिय (ओह)

सुटिङ स्टार रोलर कोस्टर, रि-री-राइड
हामीले हावा काट्यौं, यति अविश्वसनीय
भाग्नुहोस्, मलाई धेरै उच्च महसुस गराउनुहोस्, ना-ना-ना
तपाईलाई अहिले कस्तो लाग्छ? कति अविश्वसनीय
चलौं, होल्ड गर्नुहोस्
तल जान्छु, तिमीसँगै माथि जान्छु
हामी माथि जान्छौं र रोक्छौं

यो शुरुवात जस्तो लाग्छ, यसलाई अनुकूलन गर्न गाह्रो छ
ब्ल्याक होल जस्तै, यसले मलाई निल्छ
आजको हाम्रो विशेष क्षण सम्झनुहोस्
नबिर्सनुहोस्

सुटिङ स्टार रोलर कोस्टर, रि-री-राइड (रि-री-राइड)
हामीले हावा काट्यौं, यति अविश्वसनीय (त्यसो, त्यसैले, त्यसैले)
भाग्नुहोस्, मलाई धेरै उच्च महसुस गराउनुहोस्, ना-ना-ना
तपाईलाई अहिले कस्तो लाग्छ? कति अविश्वसनीय

शरीरभरी पसिना बगाएको आँखा खोल्छु
म एक शानदार क्षण द्वारा कब्जा गरेको छु
म गुजबम्प प्राप्त गरेर कडा सास फेर्छु (गुजबम्प प्राप्त गर्दै)
धूमकेतु जस्तै उज्यालो र स्पष्ट सपना

सुटिङ स्टार रोलर कोस्टर, रि-री-राइड
हामीले हावा काट्यौं, यति अविश्वसनीय

“समाप्त”


NMIXX “Roller Coaster” M/V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =