Solo Tú y Yo Lyrics – Yailin La Mas Viral & Shadow Blow – Visualizer

Solo Tú y Yo Lyrics From Solo Tú y Yo Song Is New Latest Spanish Song Sung By Yailin La Mas Viral, Shadow Blow With Music Also Given By Yailin La Mas Viral, Shadow Blow. Solo Tú y Yo Song Lyrics Are Written By Yailin La Mas Viral, Shadow Blow

Solo Tú y Yo Lyrics - Yailin La Mas Viral & Shadow Blow - Visualizer

Song Details:-
Song Title:- Solo Tú y Yo
Artist:- Yailin La Mas Viral, Shadow Blow
Post By:- Yailin La Mas Viral
Released Date:- 18 Apr 2023


“Solo Tú y Yo Lyrics”

Yailin La Mas Viral, Shadow Blow

(En español)

Todo por ella, solo por ella, todo con ella

Solo tú y yo sabemo’ que se dio
Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’
Me manda foto’ que nadie má’ vio
Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Rulay (Rulay)
Tú y yo siempre en esta high
Mejore’ que tú y yo sé que no hay (Sé que no hay)
Nunca te vaya’ (Te vaya’)
Contigo e’ que me siento cómoda
Ya no quiero otro má’ (Ah-ah-ah-ah; oh-oh-oh-oh)

Solo tú y yo sabemo’ que se dio
Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’
Me manda foto’ que nadie má’ vio
Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Oye (Oh)
Tú siempre fuiste la de verda’ (Wuh; eo)
No voy a darte razone’ para que esté’ triste, y eso e’ de verda’, yah
Tuviste el chance de doblarte, pero no te fuiste
Tú ere’ de verda’ (Oye; de verdad)
Este amor e’ de verda’ (De verdad)
Cuando te siento e’ real, que si te viene’, no te va’ (Prr-rrah)

Solo tú y yo sabemo’ que se dio
Dándono’ like’ cada ve’ sentí to’
Me manda foto’ que nadie má’ vio
Tú y yo curándono’, tú y yo curándono’

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

Siempre que tú quiera’, llámame
Si me necesitas, abrázame
Si ves mis defecto’, mejórame (Oh-oh-oh, oh)
No me dejes sola, acompáñame (Oh-oh-oh, oh)

(Siempre que tú quiera’, llámame)
Todo por ella, todo con ella (Oh-oh-oh, oh; oh-oh-oh, oh; eo)
(Siempre que tú quiera’, llámame)

“EL FIN”


(In English)

Everything for her, only for her, everything with her

Only you and I know that she gave herself
Giving us ‘like’ every time’ I felt to’
He sends me a photo that no one else saw
You and me healing us, you and me healing us

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

Rulay (Rulay)
You and I always in this high
Better’ than you and I know there isn’t (I know there isn’t)
Never go away’ (Go away’)
With you I feel comfortable
I don’t want another one anymore’ (Ah-ah-ah-ah; oh-oh-oh-oh)

Only you and I know what happened
Giving us ‘like’ every time’ I felt to’
He sends me a photo that no one else saw
You and me healing us, you and me healing us

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

Hey (Ooh)
You were always the real one’ (Wuh; eo)
I’m not going to give you reason’ to be’ sad, and that is’ for real’, yah
You had a chance to bend, but you didn’t leave
You are really’ (Hey, really)
This love is ‘real’ (Really)
When I feel you, it’s real, that if it comes to you, it doesn’t go away (Prr-rrah)

Only you and I know what happened
Giving us ‘like’ every time’ I felt to’
He sends me a photo that no one else saw
You and me healing us, you and me healing us

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

Whenever you want, call me
If you need me, hold me
If you see my defects, improve me (Oh-oh-oh, oh)
Don’t leave me alone, come with me (Oh-oh-oh, oh)

(Whenever you want, call me)
Everything for her, everything with her (Oh-oh-oh, oh; oh-oh-oh, oh; eo)
(Whenever you want, call me)

“THE END”


(नेपालीमा)

उनको लागि सबै, केवल उनको लागि, उनको साथ सबै कुरा

के भयो तिमी र मलाई मात्र थाहा छ
हामीलाई हरेक पटक ‘जस्तै’ दिँदै’ मैले महसुस गरें’
उसले मलाई एउटा फोटो पठाउँछ जुन अरू कसैले देखेन
तपाईं र म हामीलाई निको पार्दै, तपाईं र म हामीलाई निको पार्छौं

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
मेरो कमजोरी देख्नुभयो भने सुधार गर
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
मेरो कमजोरी देख्नुभयो भने सुधार गर
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

रुले (रुले)
तपाईं र म सधैं यो उच्च मा
तिमी भन्दा राम्रो’ र मलाई थाहा छ त्यहाँ छैन (मलाई थाहा छ त्यहाँ छैन)
कहिल्यै टाढा नजानुहोस्’ (जानुहोस्’)
तिम्रो साथमा म सहज महसुस गर्छु
मलाई अब अर्को चाहिदैन’ (आह-आह-आह; ओह-ओह-ओह)

के भयो तिमी र मलाई मात्र थाहा छ
हामीलाई हरेक पटक ‘जस्तै’ दिँदै’ मैले महसुस गरें’
उसले मलाई एउटा फोटो पठाउँछ जुन अरू कसैले देखेन
तपाईं र म हामीलाई निको पार्दै, तपाईं र म हामीलाई निको पार्छौं

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
मेरो कमजोरी देख्नुभयो भने सुधार गर
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
मेरो कमजोरी देख्नुभयो भने सुधार गर
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

हे (ओह)
तपाईं सधैं वास्तविक हुनुहुन्थ्यो ‘(Wuh; eo)
म तिमीलाई दुखी हुने कारण दिने छैन, र त्यो ‘वास्तविक’ हो, हो
तिमीलाई झुकाउने मौका थियो, तर तिमीले छोडेनौ
तपाईं साँच्चै हुनुहुन्छ’ (हे, साँच्चै)
यो प्रेम ‘वास्तविक’ हो (वास्तवमा)
जब म तिमीलाई महसुस गर्छु, यो वास्तविक हो, कि यदि यो तपाईमा आउँछ भने, यो टाढा जाँदैन (Prr-rrah)

के भयो तिमी र मलाई मात्र थाहा छ
हामीलाई हरेक पटक ‘जस्तै’ दिँदै’ मैले महसुस गरें’
उसले मलाई एउटा फोटो पठाउँछ जुन अरू कसैले देखेन
तपाईं र म हामीलाई निको पार्दै, तपाईं र म हामीलाई निको पार्छौं

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
मेरो कमजोरी देख्नुभयो भने सुधार गर
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

जहिले मन लाग्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई मेरो आवश्यकता छ भने, मलाई समात्नुहोस्
यदि तपाईंले मेरो दोषहरू देख्नुभयो भने, मलाई सुधार्नुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)
मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् (ओह-ओह-ओह, ओह)

(जब तपाई चाहानुहुन्छ, मलाई कल गर्नुहोस्)
उनको लागि सबै कुरा, उनीसँग सबै कुरा (ओह-ओह, ओह; ओह-ओह-ओह, ओह; ईओ)
(जब तपाई चाहानुहुन्छ, मलाई कल गर्नुहोस्)

“समाप्त”


Yailin La Mas Viral, Shadow Blow – Solo Tú y Yo (Visualizer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 20 =