Candy Lyrics – 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T

Candy Lyrics From Candy Song Is New Latest Korean Song Sung By 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T With Music Also Given By 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T. Candy Song Lyrics Are Written By 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T

Candy Lyrics - 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T

Song Details:-
Song Title:- Candy
Artist:- 박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T
Album:- Candy
Post By:- Jay Park
Released Date:- 23 May 2023


“Candy Lyrics”

박재범 (Jay Park) Feat. Zion.T

(한국어)

Baby, 우리 둘만의 곳이야
자기야, 우린 밖에 있어
마치 꿈 같은 기분이 들어, baby
다른 커플 모두 우리 보고 say what
시선 끌기 우리가 너무 유명해
아직 위로 위로, yeah, we go’ way up
우리가 노는 걸 본다면 레이업이 아냐 (레이업, 레이업)

넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다 (이웃)
넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다 (이웃)

베이비, 널 사랑하고 싶어
Girl 원래 알고 있었잖아, yeah
시선 고정 난 너만 봐, yeah
Hm 난 너만 바라봐
자기야, 솔직하게 네 모든 게 적당해
내가 부족해도 네가 가진 모든 걸 다해 날 사랑해줄 수 있어?
널 세계 일주로 데려가고 싶어, 위로 올라가자
이 좋은 느낌 원소주 병을 홀짝이고 따라

넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비 (아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니)
나는 당신의 이웃입니다 (이웃)
넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor) (달콤한 맛, yeah)
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다 (Nеighbor)

넌 사탕처럼 달콤해
독특한 맛
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다
넌 사탕처럼 달콤해 (넌 사탕처럼 달콤해, 베이비)
독특한 맛 (달콤한 맛)
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다

달콤한 건 잘 못 참지 (Woo)
진실의 미간 난 다찍지, uh
덕분에 난 매일이 화이트데이
화이트골드 위에뿌린 재료들
이거 다 니꺼야 어
지금 잡아
표지만들기
거울보기 니가 훨씬 나아
너를 영원히 섹시하게 만들어줄게
어 못 믿겠어
훨씬 더 현명하게 알 수 있어, yeah
난 저 형처럼 복근은 없지만
상관단 없이 걸 네가 제일 잘 알아 you know, oh

넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비 (슈가, 베이비)
나는 당신의 이웃입니다 (이웃)
넌 사탕처럼 달콤해 (Candy, babe)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비
나는 당신의 이웃입니다 (이웃)

넌 사탕처럼 달콤해 (Candy)
달콤한 맛 (Flavor)
설탕 좀 빌려줘, 베이비 (설탕 좀 빌려줘)
나는 당신의 이웃입니다 (나는 당신의 이웃입니다)
넌 사탕처럼 달콤해 (사탕처럼 달콤해)
독특한 맛 (달콤한 맛)
설탕 좀 빌려줘, 베이비 (베이비)
나는 당신의 이웃입니다 (오, 아니, 아니, 아니 아니 아니)

“끝”


(In English)

Baby, it’s a place for the two of us
Girl, we outside
It feels like a dream, baby
All other couples look at us and say what
Attract attention, we are so famous
Still above the sky, yeah, we goin’ way up
If you see us ballin’, ain’t a lay up (Lay up, lay up)

You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor (Neighbor)
You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor (Neighbor)

Baby, I wanna love you down, down
Girl, you already knew, yeah
Fixing my gaze, I only look at you, yeah
Hm, I only look at you
Baby, to be honest, everything about you is perfect
Even if I’m not enough, can you love me with all you got?
I really wanna take you ’round the world, let’s go up
Feel this good sip WONSOJU bottles, pour up

You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby (No, no, no, no, no, no)
I am your neighbor (Neighbor)
You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor) (Sweet flavor, yeah)
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor (Nеighbor)

You’re sweet like candy
sweet flavor
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor
You’re sweet like candy (You’re sweet like candy, baby)
Sweet flavor (sweet flavor)
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor

I can’t stand sweet things (Woo)
I’ve seen the truth between the eyebrows, uh
Thanks to you, every day is a white day
Sugar sprinkled on white gold
this is all yours
Grab it now now or never
only care about the taste
Look in the mirror you’re so much better
I’ll make you sexy forever
uh can’t you believe
You know how much more I have to show you, yeah
I don’t have abs like him
You know best that it doesn’t matter, you know, oh

You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby (Sugar, baby)
I am your neighbor (Neighbor)
You’re sweet like candy (Candy, babe)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby
I am your neighbor (Neighbor)

You’re sweet like candy (Candy)
Sweet flavor (Flavor)
Lend me some sugar, baby (Lend me some sugar)
I am your neighbor (I am your neighbor)
You’re sweet like candy (Sweet like candy)
Sweet flavor (sweet flavor)
Lend me some sugar, baby (Baby)
I am your neighbor (Oh, no, no, no no no)

“THE END”


(नेपालीमा)

बच्चा, यो हामी दुईको लागि ठाउँ हो
केटी, हामी बाहिर
यो सपना जस्तै लाग्छ, बच्चा
अरू सबै जोडीहरू हामीलाई हेर्छन् र के भन्छन्
ध्यान आकर्षित गर्नुहोस्, हामी धेरै प्रसिद्ध छौं
अझै आकाश माथि, हो, हामी माथि जाँदैछौं
यदि तपाईंले हामीलाई बलिन देख्नुभयो भने, ले अप होइन (ले अप, ले अप)

तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)
तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)

बच्चा, म तिमीलाई तल, तल माया गर्न चाहन्छु
केटी, तिमीलाई पहिले नै थाहा थियो, हो
मेरो नजर फिक्स गर्दै, म तिमीलाई मात्र हेर्छु, हो
हम्म, म तिमीलाई मात्र हेर्छु
बच्चा, इमानदार हुन, तिम्रो बारेमा सबै कुरा सही छ
यदि म पर्याप्त छैन भने पनि, के तपाईं मलाई आफ्नो सबै कुराले माया गर्न सक्नुहुन्छ?
म साँच्चै तिमीलाई संसार घुमाउन चाहन्छु, माथि जाऔं
यो राम्रो चुस्की WONSOJU बोतलहरू महसुस गर्नुहोस्, खन्याउनुहोस्

तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा (होइन, होइन, होइन, होइन, होइन, होइन)
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)
तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद) (मिठो स्वाद, हो)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)

तपाईं मिठाई जस्तै मीठो हुनुहुन्छ
मीठो स्वाद
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी हुँ
तपाईं क्यान्डी जस्तै मीठो हुनुहुन्छ (तपाई मिठाई जस्तै मीठो हुनुहुन्छ, बच्चा)
मीठो स्वाद (मिठो स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी हुँ

म मीठो चीजहरू सहन सक्दिन (वू)
मैले भौंहरू बीचको सत्य देखेको छु, उह
तपाईलाई धन्यवाद, हरेक दिन सेतो दिन हो
सेतो सुनमा चिनी छर्कियो
यो सबै तिम्रो हो
यसलाई अहिले वा कहिल्यै लिनुहोस्
स्वादको मात्र ख्याल छ
ऐनामा हेर्नुहोस् तपाईं धेरै राम्रो हुनुहुन्छ
म तिमीलाई सधैंभरि सेक्सी बनाउनेछु
उह तिमी विश्वास गर्न सक्नुहुन्न
तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईलाई कति धेरै देखाउनु पर्छ, हो
मसँग उहाँ जस्तो एब्स छैन
तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यसले फरक पार्दैन, तपाईलाई थाहा छ, ओह

तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा (चिनी, बच्चा)
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)
तपाईं क्यान्डी जस्तै मीठो हुनुहुन्छ (क्यान्डी, बेब)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा
म तिम्रो छिमेकी (छिमेकी)

तिमी मिठाई जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी)
मीठो स्वाद (स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा (मलाई केही चिनी उधारो दिनुहोस्)
म तिम्रो छिमेकी हुँ (म तिम्रो छिमेकी हुँ)
तिमी क्यान्डी जस्तै मीठो छौ (क्यान्डी जस्तै मीठो)
मीठो स्वाद (मिठो स्वाद)
मलाई चिनी उधारो दिनुहोस्, बच्चा (बेबी)
म तिम्रो छिमेकी हुँ (ओह, होइन, होइन, होइन, होइन)

“समाप्त”


박재범 (Jay Park) – ‘Candy (Feat. Zion.T)’ Official Music Video (KO/EN/JP/CN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =