Hora de Salir Lyrics – Chencho Corleone

Hora de Salir Lyrics From Hora de Salir Song Is New Latest English Song Sung By Chencho Corleone With Music Also Given By Chencho Corleone. Hora de Salir Song Lyrics Are Written By Chencho Corleone

Hora de Salir Lyrics - Chencho Corleone

Song Details:-
SONG Title:- Hora de Salir
ARTIST:- Chencho Corleone
Music Video By:- Chencho Corleone
Performing By:- Hora de Salir
Post By:- Chencho Corleone
Released Date:- 30 Jun 2023


“Hora de Salir Lyrics”

Chencho Corleone

(En español)

Es hora de salir siempre se planifica bien
junta a sus amigas ya sabe pa donde va
Ella cree en el amor pero no le ha ido bien
quiere despejarse lleva dos semanas dejá
Fanáticos que la pretenden suman más de cien
Pero es media picky un poco más reservá
Me ve y puede notar que la deseo yo también
Y percibí en su cara que…

Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
pero al parecer quieres guíllarte de santa
Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
Pero al parecer quieres guíllarte de santa

Yo quería bellaqueo
y ella nada que ver
Se cuida frente a la gente
no le gusta que hablen
Chica si esto no es pa en serio
No importa si nos ven
Me miró y de repente ella

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Me le pegue y no puso perooooo
Tumbo el guille y me quería comer
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Me le pegue y no puso perooooo
Tumbo el guille y me quería comer

Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
pero al parecer quieres guíllarte de santa
Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
Pero al parecer quieres guíllarte de santa

En darme cuenta soy un perito
tengo mis méritos
Un doctorado en placer que crea hábitos
Estás en el perímetro,
me pongo táctico
Contigo platico
un ratico
y tus labios a centímetros
Sexomaniatico
no soy romántico
ni tóxico
de ti yo soy fanático

De tu pantalón caliente
bailando es un temblor
yo se, aunque lo niegue . . .
Bailando es un temblor
bailando es un temblor
bailando es un temblor
Yo se yo se caliente
bailando es un temblor
bailando es un temblor.
Yo se, aunque lo niegues . . .

Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
pero al parecer quieres guíllarte de santa
Túuu quieres lo mismo que yo quiero
piensas en el que dirán y te aguantas
Yooo siempre consigo lo que quiero
Pero al parecer quieres guíllarte de santa

Maa
sabe cuando es chencho Corleone
ieieie
uauaua

“EL FIN”


(In English)

It’s time to go out, you always plan well
Gather your friends and you know where you are going
She believes in love but she hasn’t done well
she wants to clear up she has been leaving for two weeks
Fans who want it add up to more than a hundred
But she is half picky a little more reserved
She sees me and can tell that I want her too
And I perceived in her face that…

You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
but apparently you want to guillarte de santa
You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
But apparently you want to play Santa

I wanted bellaqueo
and she has nothing to do
She takes care of herself in front of people
she doesn’t like to talk
Girl if this ain’t for real
It doesn’t matter if they see us
She looked at me and suddenly she

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
She hit me and she didn’t put butoooo
I knocked down the guille and he wanted to eat me
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
She hit me and she didn’t put butoooo
I knocked down the guille and he wanted to eat me

You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
but apparently you want to guillarte de santa
You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
But apparently you want to play Santa

In realizing I am an expert
I have my merits
A PhD in habit-forming pleasure
You’re on the perimeter
I get tactical
I talk with you
A bit
and your lips to centimeters
sex maniac
I’m not romantic
nor toxic
I am a fan of you

of your hot pants
dancing is a tremor
I know, even if she denies it. . .
Dancing is a tremor
dancing is a tremor
dancing is a tremor
I know I know hot
dancing is a tremor
dancing is a tremor.
I know, even if you deny it. . .

You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
but apparently you want to guillarte de santa
You want the same thing that I want
you think about what they will say and you hold on
I always get what I want
But apparently you want to play Santa

maa
she knows when he is chencho Corleone
ieie
wow

“THE END”


(नेपालीमा)

यो बाहिर जाने समय हो, तपाईं सधैं राम्रो योजना
तपाईका साथीहरू जम्मा गर्नुहोस् र तपाईलाई थाहा छ तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ
उनी प्रेममा विश्वास गर्छिन् तर यो राम्रो भएको छैन
सफा गर्न चाहन्छ दुई हप्ता बिदा
यो चाहने फ्यानहरू सयभन्दा बढी जोड्छन्
तर यो आधा पिकी अलि बढी आरक्षित छ
उसले मलाई देख्छ र भन्न सक्छ कि म पनि उसलाई चाहन्छु
र मैले उसको अनुहारमा बुझें कि …

तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं guillarte de santa गर्न चाहनुहुन्छ
तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं सान्ता खेल्न चाहनुहुन्छ

मलाई बेलाकियो चाहियो
र उनीसँग गर्न केही छैन
मानिसहरूको अगाडि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्
उसलाई कुरा गर्न मन छैन
केटी यदि यो वास्तविक होईन भने
तिनीहरूले हामीलाई देखे पनि फरक पर्दैन
उसले मलाई हेर्यो र अचानक ऊ

याआआआआआआआआआ
मैले उसलाई हिर्काए र उसले butoooo राखेन
मैले गिललाई ढकढक्याएँ र उसले मलाई खान चाह्यो
याआआआआआआआआआ
मैले उसलाई हिर्काए र उसले butoooo राखेन
मैले गिललाई ढकढक्याएँ र उसले मलाई खान चाह्यो

तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं guillarte de santa गर्न चाहनुहुन्छ
तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं सान्ता खेल्न चाहनुहुन्छ

म विज्ञ हुँ भन्ने बुझाइमा
मसँग मेरा गुणहरू छन्
बानी बनाउने आनन्द मा पीएचडी
तपाईं परिधिमा हुनुहुन्छ
म रणनीतिक हुन्छु
म तिमीसँग कुरा गर्छु
अलिकति
र तपाईंको ओठ सेन्टिमिटर सम्म
यौन पागल
म रोमान्टिक छैन
न विषाक्त
म तिम्रो फ्यान हुँ

तिम्रो तातो प्यान्टको
नृत्य एक थरथर छ
मलाई थाहा छ, मैले अस्वीकार गरे पनि। । ।
नाच भनेको थरथर छ
नृत्य एक थरथर छ
नृत्य एक थरथर छ
मलाई थाहा छ मलाई तातो थाहा छ
नृत्य एक थरथर छ
नृत्य एक थरथर छ।
मलाई थाहा छ, तपाईले अस्वीकार गरे पनि। । ।

तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं guillarte de santa गर्न चाहनुहुन्छ
तिमी पनि त्यही चाहन्छौ जुन म चाहन्छु
तपाईं तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र तपाईं समात्नुहोस्
म सधैं जे चाहन्छु त्यही पाउँछु
तर स्पष्ट रूपमा तपाईं सान्ता खेल्न चाहनुहुन्छ

maa
यो चेन्चो कोर्लियोन कहिले हो थाहा छ
अर्थात्
वाह

“समाप्त”


Chencho Corleone – Hora de Salir (Official Video)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =