NUBE Lyrics – STRANGEHUMAN

NUBE Lyrics From NUBE Song Is New Latest Spanish Song Sung By STRANGEHUMAN With Music Also Given By STRANGEHUMAN. NUBE Song Lyrics Are Written By STRANGEHUMAN

NUBE Lyrics - STRANGEHUMAN

Song Details:-
Song Title:- NUBE
Artist:- STRANGEHUMAN
Produced By:- PUKU
Shot By:- KazeKenzo
Directed By:- STRANGEHUMAN
Edited By:- 1Millonusd
Mixed & Mastered By:- PUKU
Post By:- STRANGEHUMAN
Released Date:- 14 Jun 2023


“NUBE Lyrics”

STRANGEHUMAN

(En español)

Yo se que me alejo, t-tu vuelves y siento
Que no quieres verme más, y si sola vas a estar
Y-Yo se que me alejo, t-tu vuelves y siento
Que no quieres verme más, y si sola vas a estar

Yeah, kiss me on the sky
Fuck a las actrices, me siento tan alone
Fumo hasta quedar high, te mandé par de mensajes
No me cogiste el phone, dime, ¿qué puedo esperar?
‘Toy perdido en tus sueños, te quiero encontrar
I feeling fucking high, I feeling fucking so high
Fucking-Fucking so high, kiss me in the sky

Kiss me under lights, kiss me under lights
Kiss me in the sky, kiss me under lights
Kiss me under lights, kiss me in the sky
Kiss me in the sky, kiss me in the sky
Kiss me in the sky-y-y-y-y-y-y-y-y-y

Le gusta lo caro, hasta sus panties son Dior
Visto ropa cara, por eso le gusté
Tu eres peligrosa, así como una glock (Pew-Pew-Pew-Pew-Pew)
Como glock, te juro que como un AP te cuidaré
Eres mi tesoro, no se que nos pasó
Pero cuando quieras, te juro que vo’a volver

Yeah, kiss me on the sky
Fuck a las actrices, me siento tan alone
Fumo hasta quedar high, te mandé par de mensajes
No me cogiste el phone, dime, ¿qué puedo esperar?
‘Toy perdido en tus sueños, te quiero encontrar
I feeling fucking high, I feeling fucking so high
Fucking-Fucking so high, kiss me in the sky

Kiss me under lights, kiss me under lights
Kiss me in the sky, kiss me under lights
Kiss me under lights, kiss me in the sky
Kiss me in the sky, kiss me in the sky
Kiss me in the sky-y-y-y-y-y-y-y-y-y

“EL FIN”


(In English)

I know that I walk away, you-you come back and I feel
That you don’t want to see me anymore, and if you’re going to be alone
I-I know that I walk away, you-you come back and I feel
That you don’t want to see me anymore, and if you’re going to be alone

Yeah, kiss me on the sky
Fuck the actresses, I feel so alone
I smoke until I’m high, I sent you a couple of messages
You didn’t pick up my phone, tell me, what can I expect?
‘I’m lost in your dreams, I want to find you
I feel fucking high, I feel fucking so high
Fucking-Fucking so high, kiss me in the sky

Kiss me under lights, kiss me under lights
Kiss me in the sky, kiss me under the lights
Kiss me under lights, kiss me in the sky
Kiss me in the sky, kiss me in the sky
Kiss me in the sky-y-y-y-y-y-y-y-y-y

She likes expensive, even her panties are Dior
I wear expensive clothes, that’s why he liked me
You’re dangerous, just like a glock (Pew-pew-pew-pew-pew)
Like a glock, I swear like an AP I’ll take care of you
You are my treasure, I don’t know what happened to us
But whenever you want, I swear I’ll come back

Yeah, kiss me on the sky
Fuck the actresses, I feel so alone
I smoke until I’m high, I sent you a couple of messages
You didn’t pick up my phone, tell me, what can I expect?
‘I’m lost in your dreams, I want to find you
I feel fucking high, I feel fucking so high
Fucking-Fucking so high, kiss me in the sky

Kiss me under lights, kiss me under lights
Kiss me in the sky, kiss me under the lights
Kiss me under lights, kiss me in the sky
Kiss me in the sky, kiss me in the sky
Kiss me in the sky-y-y-y-y-y-y-y-y-y

“THE END”


(नेपालीमा)

मलाई थाहा छ म टाढा जान्छु, तिमी-तिमी फर्केर आउछौ र म महसुस गर्छु
कि तिमी मलाई अब भेट्न चाहदैनौ, र यदि तिमी एक्लै हुनेछौ भने
मलाई थाहा छ म टाढा जान्छु, तिमी-तिमी फर्कियौ र म महसुस गर्छु
कि तिमी मलाई अब भेट्न चाहदैनौ, र यदि तिमी एक्लै हुनेछौ भने

हो, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
अभिनेत्रीहरु माफ गर्नुहोस्, म धेरै एक्लो महसुस गर्छु
म उच्च नहुँदासम्म धुम्रपान गर्छु, मैले तपाईंलाई केही सन्देशहरू पठाएँ
तपाईंले मेरो फोन उठाउनुभएको छैन, मलाई भन्नुहोस्, म के आशा गर्न सक्छु?
म तिम्रो सपनामा हराएको छु, म तिमीलाई खोज्न चाहन्छु
मलाई धेरै उच्च महसुस हुन्छ, मलाई धेरै उच्च महसुस हुन्छ
Fucking-Fucking यति उच्च, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्

मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्-y-y-y-y-y-y-y-y-y

उनलाई महँगो मन पर्छ, उनको प्यान्टी पनि Dior हो
म महँगो लुगा लगाउँछु, त्यसैले उहाँ मलाई मन पराउनुभयो
तपाईं खतरनाक हुनुहुन्छ, जस्तै एक लक (Pew-pew-pew-pew-pew)
एक Glock जस्तै, म एपी जस्तै कसम खान्छु म तिम्रो हेरचाह गर्नेछु
तिमी मेरो धन हौ, मलाई के भयो थाहा छैन
तर जब तिमी चाहन्छौ, म कसम खान्छु म फर्केर आउनेछु

हो, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
अभिनेत्रीहरु माफ गर्नुहोस्, म धेरै एक्लो महसुस गर्छु
म उच्च नहुँदासम्म धुम्रपान गर्छु, मैले तपाईंलाई केही सन्देशहरू पठाएँ
तपाईंले मेरो फोन उठाउनुभएको छैन, मलाई भन्नुहोस्, म के आशा गर्न सक्छु?
म तिम्रो सपनामा हराएको छु, म तिमीलाई खोज्न चाहन्छु
मलाई धेरै उच्च महसुस हुन्छ, मलाई धेरै उच्च महसुस हुन्छ
Fucking-Fucking यति उच्च, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्

मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई बत्ती मुनि चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्, मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्
मलाई आकाशमा चुम्बन गर्नुहोस्-y-y-y-y-y-y-y-y-y

“समाप्त”


STRANGEHUMAN – NUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − three =